Tietosuojaseloste

Hyvää Elämää Rekisteriseloste ja tietosuoja (päivitetty 1.4.2020 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Rekisterin ylläpitäjä  

HE Hyvää Elämää Oy, Y-tunnus 2792656-7  
Postiosoite: Yläortentie 8, 21410 Vanhalinna  
Puhelin: +358 50 348 9579 

Rekisterin yhteyshenkilö  

Anna-Mari Lahtinen  
Yhteydenotot kaikissa tietosuojakysymyksissä ja pyynnöissä: anna-mari@hyvaaelamaa.com  

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste  

Hyvää Elämää asiakasrekisteri 
Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri 
Hyvää Elämää kuukausikirje (sähköpostilista)  

Rekisteriin liittyvät sivustot  

http://www.hyvaaelamaa.com  

2. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset 

HE Hyvää Elämää Oy (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustoilla käyviä henkilöitä, asiakkaita, kursseille, webinaareihin ja workshoppeihin osallistujia sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä, yrittäjiä, blogimedioita tai blogiportaaleja.   

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:  

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen  
 • palvelujen toteuttaminen, hallinnointi ja laskutus 
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen  
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen  
 • mielipide- ja markkinatutkimusten, markkinointikilpailujen ja muiden tapahtumien järjestäminen 
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Instagramin ja Googlen työkaluja sekä sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja  
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi, sekä tietojen tilastointi ja analysointi  
 • kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen  

Tietojen keräämisen tarkoitus  

Rekisteri koostuu yllä mainitun web-sivuston, maksuttomien oppaiden ja tuotteiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen ja sähköpostilistalle liittymisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.  

3. Rekisteröidyt ja rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja käyttäjistä sekä yhteistyökumppaniyritysten päättäjistä ja yhteyshenkilöistä: 

 • Etunimi 
 • Sukunimi  
 • Sähköpostiosoite  
 • Osoitetiedot 
 • Puhelinnumero 
 • Käyttäjään kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistuminen tapahtumiin, suoramarkkinointi- ja muut luvat ja suostumukset sekä kiellot ja rajoitukset  
 • Sähköisten palveluiden käyttötiedot*: esim. käyttöoikeuden edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; palvelujen käyttö- ja selaustiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt rekisterinpitäjän sivustolle, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä ja paikannustiedot 
 • Tietoja sosiaalisen median käytöstä: Yrityksen Internet-sivustolla voi olla käytössä sosiaalisen median toimintoja, kuten Facebookin Tykkää-painike tai sisällön jakamiseen tarkoitettu Jaa tämä -painike. Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle tiedot käyttäjän Facebookissa jakamista sivustoa koskevista kommenteista ja linkeistä. Lisäksi Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot sekä muita tietoja, joita Facebookin käyttäjä jakaa rekisterinpitäjän palveluiden kanssa. Yhteisöliitännäiset ovat niitä tarjoavan yrityksen vastuulla. Niiden tietosuojakäytäntöihin voi perehtyä niiden omissa palveluissa.  
 • Yritysasiakkaan ja yhteistyökumppanin henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)  
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet  
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset  

* Sähköisten palveluiden käyttötiedoista: 

Seuraamme verkkokäyttäytymistäsi anonyymisti, eli mitään henkilökohtaista tietoa ei lähetetä koskaan analytiikkatyökaluumme Google Analyticsiin (GA). Hyväksymällä GA-evästeet annat meille luvan seurata Web-selaimesi (esim. Chrome tai Internet Explorer) liikkumista sivustollamme. Tämä ei sisällä henkilökohtaista tietoa, vaan kertoo meille siitä, mitä yksittäinen käyttäjä on tarkastellut verkkosivuillamme, mistä meidät on löydetty, kuinka kauan sivuillamme on viivytty ja mitä kautta sivustollemme on kirjautunut sivustollemme sisään (esim. sosiaalinen media). Henkilökohtaisia tietojasi ei luovuteta GA:lle. Yllä kuvaillun tiedonkeruun tarkoitus on kehittää verkkosivujemme sisältöä niin, että se palvelee parhaiten käyttäjien tarpeita.  

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli käyttäjä haluaa poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, hänen tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen anna-mari@hyvaaelamaa.com  

Maksuliikenteen tiedot  

Tällä hetkellä maksuliikennepalvelu ei ole käytössä.    

Henkilötietojen säilytysajat  

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:  

 • Anonymisoituja tietoja voidaan säilyttää pysyvästi 
 • Rekisteröidyn perustiedot, markkinointitiedot sekä rekisteröidyn muut suostumuksella annetut tiedot voidaan säilyttää pysyvästi suoramarkkinointitarkoituksia varten lain sallimissa puitteissa 
   

4. Tietolähteet  
 
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti käyttäjältä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä, kuukausikirjeen tilaamisen, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön, sopimuksen solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä.  
 

5. Henkilötietojen luovuttaminen  

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja yhteistyökumppaneille, kun se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, esim. sovittujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseksi. Muuten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.  

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Yritys (tai sen yhteistyökumppanit) voi käsitellä henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolella. Ellei Euroopan komissio ole päättänyt, että käsittelymaan tietosuojan taso on hyväksyttävä, rekisterinpitäjä varmistaa asianmukaisen tietosuojan tekemällä alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla (päätös C (2010)593) tai muulla lainmukaisella menettelyllä. 

6. Suojaus  
 
Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit. Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan 4 kertaa vuodessa. Jokaisella työntekijällä tai yhteistyökumppanilla on omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Yritys antaa käyttöoikeuden tarvittavuuden perusteella, tarkistaa käyttöoikeudet neljännesvuosittain ja lopettaa käyttöoikeuden 24 tunnin kuluessa työntekijän irtisanomisesta tai yhteistyökumppanin sopimuksen irtisanomisesta.  

7. Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyssä 

Oikeus peruuttaa suostumuksensa ja kieltää suoramarkkinointi 

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin ja muihin tarkoituksiin antamansa suostumukset. Rekisteröity voi myös kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin. 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)  
Suoramarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella co Hyvää Elämää Oy/Anna-Mari Lahtinen, Yläortentie 8 21410 Vanhalinna. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee HE Hyvää Elämää Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen viikkokirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.  

Oikeus saada tiedot itselleen sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Jos rekisteröity on toimittanut henkilötietojaan rekisterinpitäjälle ja käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, hänellä on oikeus saada nämä tiedot itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää käsittelyn rajoittamista. Kun henkilötietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisteröidyn on pyynnön yhteydessä yksilöitävä vastustamisen perusteena oleva erityinen tilanne. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista lakisääteisillä perusteilla esimerkiksi, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään 1. kohdassa ilmoitetun mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä. 

8. Muut asiat 

Rikkomuksista ilmoittaminen  
Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.  

Käyttäjän velvollisuudet  
Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.  

Alaikäisten turvallisuus  
Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli vanhemmat hyväksyvät palvelun käytön ja maksavat palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.  

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille  
E-kirjat, verkkovalmennukset, laite- ja mittausmyynti, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Osa linkeistä voi olla ns. affiliate-linkkejä, joiden kautta yritys saa komissioita tai tuotteiden ilmaisia käyttökuukausia. Affiliate-linkeistä on ilmoitettu joko *-merkillä tai blogipostausten lopussa olevalla maininnalla: ”Osa tässä postauksessa olevista linkeistä on affiliate-linkkejä. Suosittelemme vain niitä tuotteita, joita olemme itse testanneet, käyttäneet ja todenneet toimiviksi. Älä osta tuotetta, jos et ole varma, että siitä on sinulle apua tai et ole varma auttaako se sinua saavuttamaan tavoitteesi.  

Evästeet  
Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä.  Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.  

Mitä evästeitä yritys käyttää?  
Yritys käyttää seuraavia evästeitä:  

 • kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä) 
 • analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)  
 • kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)  

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.  

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen  
Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.  

Lisätietoja  
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla anna-mari@hyvaaelamaa.com Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 1.4.2020.  

%d